ਬੈਕਪੈਕ ਪੱਟੀ

ਬੈਕਪੈਕ ਪੱਟੀ

ਬੈਕਪੈਕ ਪੱਟੀਆਂ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੱਟੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ

ਬੈਕਪੈਕ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਪੈਕਿੰਗ ਪੈਕ, ਹਾਈਕਿੰਗ ਪੈਕ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੈਕ, ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਪੈਕ ਜਾਂ ਆਮ ਬੈਕਪੈਕ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਪੈਕ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ (ਸਟਰਨਮ ਪੱਟੀਆਂ), ਬੈਕਪੈਕ ਸਾਈਡ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੱਟੀਆਂ, ਕਮਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ।

ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ (PP) ਜਾਂ ਨਾਈਲੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਹਾਈਕਿੰਗ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਪੈਕ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੈਕਪੈਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਬੈਕਪੈਕ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਜਾਂ ਜੈਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜੂਨ-05-2021
ਡਾਕ
ਫੇਸਬੁੱਕ