ਸੇਫਟੀ ਹਾਰਨੈੱਸ

ਸੇਫਟੀ ਹਾਰਨੈੱਸ

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਰਨੈਸ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਰਨੇਸ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਟੇਸ਼ਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਸੀ, ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਵੈਬਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਕਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਰਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਸੋਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਅਗਸਤ-08-2021
ਡਾਕ
ਫੇਸਬੁੱਕ